Zer gertatzen da gure seme-alabek koxka egiten dutenean?

0-2 urte bitartean kezkatzen duen gaietako bat erasoak dira. Eraso horien artean, atzaparkadak, bultzadak edo koxkak izaten dira nagusi. Umeek horrelako jokabideak izatearen arrazoiak azaltzea garrantzitsutzat ikusten dugu.

0-1 urte bitartean koxka egitea esploratzeko bidea da haurrentzat. Adin honetan haurrak ez dira kontziente besteari mina egiten diotela eta komunikatzeko modu batekin erlazionatzen dute, haien behar bat asetzeko hain zuen. Baita ere, gerta liteke hortzak ateratzeak sortzen dien mina arintzeagatik koxka egitea.

1-2 urte bitartean komunikatzeko era bat bezala erabiltzen dute gehiengoan, bat-bateko ekintza bezala gauzatuz. Askotan ez dakite gauzak nola partekatu eta estresa edo frustrazioa bezalako sentimenduak dituztenean ekintza hauek burutzea suposatu dakieke.

Hona hemen, ekintza hau burutzen denean esku hartzeko gomendio batzuk:

  • Helduaren esku-hartzea une horretan egin behar da.
  • Ez zaio haurrei koxka egin behar zenbat min egiten duen erakusteko.
  • Bere ekintzei hitza jarri behar zaie: “mina egin duzu” “laguna negarrez dago”
  • Bere sentimenduei hitza jarri “badakit haserre zaudela”
  • Gehiegizko atentzioa emateak ekintza areagotzea suposa dezake
  • Elkar eragiteko alternatibak erakutsi “laztantzea gehiago gustatzen zaio”, “koxka eginnahi baduzu beste toki baten egin ezazu”.
  • Ekintza gauzatu duten elementu ezberdinak behatu arrazoia ongi ezagutzeko eta hobeto esku-hartzeko (denbora, espazioa, ume kopurua, zergatia, argitasuna...).